Lukijärjestöt vaikuttaneet

• Tietoisuus oppimisvaikeuksista kasvanut
• Lukivaikeus huomioidaan ylioppilaskirjoituksissa
• Aikuisten ja lukiolaisten oppimisvaikeuksiin kiinnitetään huomioita
• Työväenopistoissa lukikursseja
• Oppimisvaikeuksien huomiointi osa esteettömyyskuvioita
• Erilaiset oppijat mukana monissa työryhmissä

Lukijärjestöt ovat vaikuttaneet vuosina 1989-2011

 • Lukivaikeuksisten aikuisten olemassa oloon ja tukeen kiinnitetään huomiota
 • Lukikurssit osa työväenopistojen toimintaa
 • Lukiolaisten oppimisvaikeuksiin ja tukeen kiinnitetään huomiota. Lukion opetussuunnitelman perusteisiin on sittemmin kirjattu ”opiskelun erityinen tuki”.
 • Erityisopetuspalveluiden kehittäminen ammatillisiin oppilaitoksiin
 • Lukivaikeus huomioidaan systemaattisesti ylioppilaskirjoituksissa
 • Oppimisvaikeudet huomioidaan osana esteettömyysajattelua ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulukentällä. Kentällä laaditaan ohjeistuksia lukivaikeuden huomioimisesta.
 • Oppimisvaikeudet nostettu systemaattisesti esiin aikuiskoulutuskentällä
 • Työryhmissä ja neuvottelukunnissa esillä erilaisen oppijan näkökulma ja osallisuus
 • Oppimisvaikeudet nostettu poliittisten päättäjien tietoisuuteen
 • Erilaisiin opettamisen tapoihin kiinnitetään huomiota laajemmin
 • Moniammatillisia lukiverkostoja toiminnassa, mm. Oikeus Oppimiseen-neuvottelukunta
 • Lukitutkijatapaamisia järjestetään.
 • Oppimisvaikeuksiin keskittyviä tapahtumia järjestetään
 • Aihepiiristä on tuotettu useita lajissaan ensimmäisiä kirjoja
 • Oppimisvaikeuksien arkipäiväistyminen ja tietoisuuden lisääntyminen

Eri kampanjoissa esiin nostettuja teemoja

 • Tietoisuus oppimisvaikeuksista valtakunnallisesti: oppimisvaikeudet eivät vain koulun asia, erilaisia oppijoita myös lukioissa, korkeakouluissa, työelämässä
 • Oppimisvaikeudet todella yleisiä ja tarve neuvontaan suuri
 • Maassamme paljon ns. ”harmaan oppimisvaikeuden” ryhmää, jota ei koskaan diagnosoitu ja jotka jääneet ilman tukea
 • Palveluita erilaisille oppijoille todella vähän, monilla paikkakunnilla ei lainkaan