Mitä tekee?

• Neuvontaa
• Ohjausta
• Koulutusta
• Tapahtumia
• Vertaistukea
• Apuvälineneuvontaa
• Julkaisuja ja LukSitko-lehti (2krt/vuosi)
• Edunvalvontaa
• Tiedottamista
• Kansainvälistä yhteistyötä

Apua, neuvontaa ja ohjausta oppimisvaikeusasioissa

•    Valtakunnallinen lukipuhelin: puh. 045-2561 916, arkisin klo 11-17.
•    Nettineuvoja
•    Kasvotusten

Koulutusta ja tapahtumia
-Kursseja, luentoja ja webinaareja eri oppiaineissa ja ajankohtaisissa aiheissa
-Räätälöityjä koulutustilaisuuksia
-Vertaistukikoulutusta vertaisohjaajille
-Erilaisen oppijan puheenvuoroja ja lukitarinoita
-Teemapäiviä
-Lukitempauksia
-Vuosittain eurooppalainen dysleksiaviikko ja erilaisia lukitapahtumia lokakuussa

Vertaistuki

•    Moni lukijärjestö järjestää vertaistukiryhmiä erilaisille oppijoille ja/tai vanhemmille
•    Valtakunnallinen liitto järjestää vertaistukikoulutusta vertaisohjaajille

Apuvälineneuvontaa

•    Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskukseen Helsingin Kaisaniemessä voi tulla kokeilemaan erilaisia lukivaikeuksisen arjen apuvälineitä tietokoneen puhesynteesistä lukikalvoihin. Oppimisen apuvälinekeskuksen nettisivut lukiapuvaline.fi
•    Osalla aluejärjestöistä on myös apuvälineneuvontaa. Kysy alueesi lukijärjestöstä.

Julkaisutoiminta

•    Erilaisten oppijoiden liitto tuottaa erilaisia julkaisuja lukivaikeudesta ja erilaisesta oppijuudesta.        Saatavilla olevat julkaisut.
•    Kahdesti vuodessa ilmestyvä LukSitko-lehti. 

Kokemusasiantuntijuus, käytännön osaaminen ja ammattiosaaminen yhdessä järjestössä

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tukeminen ja huomiointi vaatii usein monenlaista osaamista: tarvitaan tutkimustietoa, pedagogista osaamista ja yhtä lailla kokemusosaamista ja käytännön ruohonjuuritietoa.

Kokemusasiantuntijuus mukaan verkostoihin

Erilaisten oppijoiden liitto on mukana useissa moniammatillisissa verkostoissa ja työryhmissä. Mielellään olemme mukana uusissakin yhteistyö- ja toimijaverkostoissa.

Lukijärjestössä on laajaa oppimisvaikeuskentän käytännön osaamista ja kokemusosasiantuntijuutta. Lukijärjestöt edustavat erilaisen oppijan ja erilaisen oppijan vanhemman ääntä.

Lukijärjestöissä monenlaista osaamista

Lukijärjestöissä on laajaa ammattiosaamista, sillä jäsenistössä ja henkilökunnassa on monen eri alan ammattiosaajia tutkijoista erityisopettajiin, puheterapeuteista koulunkäyntiavustajiin, lääkäreistä työvoimaneuvojiin.

Erilaisen oppijan edunvalvoja: tasavertaisuuden edistäminen

Erilaisten oppijoiden liiton tehtävä on valvoa erilaisen oppijan asioita, etuja ja huomioimisen toteutumista yhteiskunnassa, verkostoissa ja työryhmissä.  Liitto edistää erilaisen oppijan esteettömyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Valtakunnallinen tiedottaminen lukiasioista

Erilaisten oppijoiden liitto tiedottaa valtakunnallisesti lukijärjestöasioista ja osallistuu monille valtakunnallisille messuille.
Liitto auttaa mielellään lehdistöä löytämään sopivia haastateltavia, asianosaisia tai asiantuntijoita.

Kansainvälinen lukijärjestöyhteistyö

Erilaisten oppijoiden liitto on European Dyslexia Association:in (EDA) jäsen ja tekee yhteistyötä monien maiden lukijärjestöjen kanssa, erityisesti pohjoismaisten lukijärjestöjen.

Hankkeet

Erilaisten oppijoiden liitto ja alueelliset lukijärjestöt ovat/ovat olleet mukana monissa hankkeissa. Lue lisää