Oppimisvaikeudet lyhyesti

Kuinka yleisiä?

Oppimisvaikeudet ovat todella yleisiä.  20-25% väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia.

Minkälaisia?

Pulmia voi olla

• Lukemisessa
• Kirjoittamisessa
• Luetun ymmärtämisessä ja muistamisessa: henkilö saattaa lukea teknisesti nopeasti, mutta ”mitään ei jää päähän”
• Matematiikassa
• Vieraissa kielissä
• Avaruudellisessa hahmottamisessa
• Suuntien hahmottamisessa (oikea-vasen, itä-länsi)
• Ajan hahmottamisessa
• Motoriikassa
• Keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa

Miten lukivaikeus näkyy?

Lukeminen, luetun ymmärtäminen ja äänteet

 • Lukeminen hidasta
 • Ääneen lukeminen on ikävää
 • Lukiessa rivit ”hyppivät silmissä”
 • Luetusta  ”ei jää mitään päähän”
 • Kirjaimet sekoittuvat

Kirjoittaminen

 • Kirjoitusvirheet yleisiä
 • Tekstin tuottaminen työlästä ja/tai hidasta
 • Kirjaimet sekoittuvat, niitä puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa, esim. b ja d, p ja b, k vai kk

Matematiikka ja numerot

 • Matematiikka on hankalaa
 • Numerot vaihtavat paikkaa: 59 vai 95
 • Kertotaulu ei välttämättä automatisoidu, silti osaa laskea
 • Numerosarjat hankalia

Kielet

 • Vieraat kielet vaikeita: ”ei kielipäätä”.

Ulkoaopeteltavat asiat

 • Ulkoaopeteltavat asiat hankalia
 • Aakkosjärjestyksen muistaminen hankalaa

Suunnat, aika

 • Oikea/vasen ja itä/länsi sekoittuvat
 • Karttaa vaikea käyttää
 • Vaikeutta pysyä aikatauluissa
 • Vaikeutta oppia kellonaikoja

Keskittyminen

 • Keskittyminen häiriintyy helposti
 • Hitaus tai hätäisyys

Motoriikka

 • Lukivaikeuteen voi liittyä motorista kömpelyyttä

Miten huomioida lukivaikeus opetustilanteessa?

1.   Keskustele oppilaan kanssa
2.   Opeta opiskelutekniikkaa
3.   Muista moniaistikanavainen opetus
4.   Erilainen oppija tarvitsee usein lisäaikaa
5.   Apuvälineet käyttöön
6.   Iso fonttikoko
7.   Taululle kirjoittaminen ja puhuminen eri aikaan
8.   Ei liikaa muistettavaa kerralla, pilko asiat pienempiin osiin
9.   Anna mahdollisuus suullisiin tai osittain suullisiin tentteihin
10. Älä sakota lukivirheistä

Tärkeää työpaikalla

1.    Riittävästi aikaa työhön perehdytykseen
2.    Perehdytys työhön moniaistikanavaisesti
3.    Avoin keskustelu ja avoin ilmapiiri työpaikalla
4.    Työtehtävien henkilökohtaistaminen vahvuuksien kautta
5.    Työtehtäviä monella tapaa
6.    Apuvälineet erilaisen oppijan käyttöön

HUOM! Työnantaja voi hankkia apuvälineitä työntekijälleen ja saada niihin ns. työolosuhteiden järjestelytukea. Lisätietoja TE-toimistoista ja Työ- ja Elinkeinoministeriöltä: www.tem.fi