Lyhyesti

Mikä avuksi?

Valtakunnallinen lukipuhelin:

arkisin klo 11-18: 045-256 1916

Nettineuvoja:

Nettineuvoja (+ lomake)

Lukitestit

Milloin lukitestiin?

 • Oppilaitos tai muu vaatii virallista lukitodistusta lukivaikeudesta
 • Ylioppilaskirjoitukset edessä
 • Oma halu selvittää, onko lukivaikeus

Minkä ikäisenä?

 • ”Lukuvaiheessa” eli vähintään ekaluokkalainen
 • Aikuisena, ei yläikärajaa

Ketkä testejä tekevät?

 • Erityisopettaja
 • Puheterapeutti
 • Psykologi
 • Neuropsykologi tai muu lukivaikeuteen perehtynyt ammattilainen.

Mitä testejä?

Yksilötesti

 • Saa virallisen lukitodistuksen
 • Yksin testaajan kanssa
 • Varaa aikaa n. 3 tuntia
 • Maksullinen: tarkista hinta testaajalta
 • Tarvitset tämän, jos todistusta tarvitaan ylioppilaskirjoituksiin tai oppilaitokseen

Lukiseula

 • Ryhmässä tai yksin
 • Ei lukitodistusta, mutta antaa viitteitä lukivaikeudesta
 • Varaa aikaa n. 2 tuntia
 • Osallistuminen edullista tai maksutonta
 • Lukiseula riittää yleensä autokouluun

 Neuropsykologinen lukitesti

 • Laaja-alaisempi kuin perinteinen lukitesti.
 • Testataan henkilön kokonaiskapasiteettia, mm. älyä, lahjakkuutta ja erityisvaikeuksia.
 • Testejä tekevät yksityiset neuropsykologit ja sairaaloiden neurologian ja foniatrian klinikat.
 • Tarvitaan lähete terveyskeskuslääkäriltä.

Pikalukitesti

 • Tarkistuslista lukivaikeuteen liittyvistä asioista, ei lukitesti.
 • Nopea tehdä
 • Riittää, jos haluat pohtia, mistä lukivaikeudessa on kysymys, etkä tarvitse todistusta.

Apuvälineet

Lukivaikeuksiselle on monia apuvälineitä.

Hidas kirjoittaja?

 • Ääntä nauhoittavat laitteet
 • Kamera tai videokamera

Hidas lukija?

 • Äänikirjat
 • Skanneri, muunto-ohjelma, puhesynteesi tietokoneessa + kuuntelulaite

Rivit hyppivät?

 • Lukikalvot ja –viivaimet

Pulmia matematiikassa?

 • Matematiikan havainnollistamisvälineet
 • Laskin

Pitkät numerosarjat ongelmana?

 • Viivakoodinlukija

Mikä avuksi vieraissa kielissä?

 • Sanahiiret
 • Elektroniset sanakirjakynät
 • Kielenkääntimet

Lisätietoja apuvälineistä:

www.lukiapuvaline.fi

Mikä on omin tapasi oppia?

Tärkeää on tuntea itsensä oppijana ja löytää paras tapa oppia.

1.   Aluksi: opiskelutekniikkaa

 • Valitse lukemisen tapa: luetko paperilta vai äänimuodossa?
 • Mieti, mitä tiedät asiasta ennakkoon
 • Silmäile ensin vain sisällysluettelo ja asiasta yleiskuva.
 • Luetko mieluiten pidempään kerralla vai pienissä pätkissä?

 2.   Mikä on paras oppimistilanne?

 • Kirkkaassa vai himmeässä valaistuksessa?
 • Pöydän ääressä istuen, sohvalla lötkötellen vai liikkuen?
 • Aamulla vai illalla?
 • Yksin vai ryhmässä?

 3.   Mikä on vahvin oppimisen kanavasi?

Visuaalinen oppija

 • Oppii näkemällä, katselemalla
 • Asiat mieleen kuvina

Auditiivinen oppija

 • Kuulohavaintoon perustuva oppiminen: muistaa asioita kuuntelemalla
 • Muistaa helposti puheen, keskustelut, äänensävyt
 • Hyötyy äänimateriaalista

Kinesteettinen oppija

 • Kehon liikkeeseen ja kosketukseen perustuva oppiminen
 • Hyvä kehomuisti: auttaa palauttamaan mieleen asioita
 • Tekemällä oppiminen

Taktiilinen oppija

 • Käsin kosketteluun perustuva tiedon hankinta
 • Muistiinpanot, koristelu, askartelu auttavat oppimisessa
 • Käsin tehtävät asiat, omat kansiot ja port-foliot
 • Keskittymistä auttaa, jos hypisteltävää

4.   Yksityiskohtien kautta vai kokonaisuuksien?

Analyyttinen oppija/työntekijä (yksityiskohdat)

 • Haluaa tietää yksityiskohtaisesti, mitä tuleman pitää
 • Etenee yksityiskohdista kokonaisuuteen

Holistinen oppija/työntekijä (kokonaisvaltaisuus)

 • Haluaa tietää asiakokonaisuuden ensin
 • Kurssin runko etukäteen: mihin kaikki liittyy
 • Kokonaisuudesta yksityiskohtiin

 Erilaisen oppijan kurssit

 • Lukikurssi
 • ”Opi oppimaan”-kurssi
 • Luki-kielikurssit

 Kuntoutuksen keinoja

 • Puheterapia
 • Fysioterapia
 • Koulussa: erityisopetuksen ja erityisen tuen keinot
 • Toimintaterapia
 • Neuropsykologinen kuntoutus
 • Toiminnallinen musiikkiterapia
 • Asentohoito
 • Sensomotorinen kuntoutus

Harjoitusohjelmat

 • Ohjelmia lapsille ja aikuiselle
 • Harjoitusohjelmia matematiikkaan, fysiikkaan, lääkelaskuihin, lukemiseen, kirjoittamiseen, äidinkieleen, muistiin, hahmottamiseen ja vieraisiin kieliin.
 • Eivät ole apuvälineitä, vaan harjoitusohjelmia
 • Lisätietoa lukijärjestöistä.

Vertaistuki

 • Vertaistukiryhmiä aikuisille erilaisille oppijoille ja vanhemmille
 • Lisätietoja lukijärjestöistä

Taloudellinen tuki

Suomen vammaiskoulutuksen tukiyhdistys: apuvälineitä tukemaan opiskelua ja työllistymistä
Lisätiedot: www.tukilinja.net

Työolosuhteiden järjestelytukea työnantajille: työvälineitä työssä selviytymisen parantamiseksi
Lisätiedot:
www.vates.fi
(Työnantajat- Yksilölliset tukimuodot- Työolosuhteiden järjestelytuki)
www.tem.fi
(Koulutus- ja ammatinvalinta- Ammatillinen kuntoutus- Kuntotussuunnittelu)

Oppilaan oikeudet

Peruskoulu

Vanhempien ja koulun muistilista, jos lapsella on oppimisvaikeuksia

 1. Oppilaan oikeus kolmiportaiseen tukeen: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.
 2. Jokaisella oppilaalla on oikeus tukeen joka päivä.
 3. Opetuksessa on huomioitava oppilaan yksilölliset piirteet.
 4. Kokeissa ei saa rokottaa lukivaikeudesta, eikä lukivaikeus saa vaikuttaa arvosteluun.
 5. Opettajan tulee antaa tukiopetusta, jos oppilaalla on vaikeuksia aineen kanssa. Jos tukiopetus/yleinen tuki ei riitä, vaan oppilas tarvitsee säännöllistä tukea, hänelle annetaan ns. tehostettua tukea.
 6. Viimeistään tässä vaiheessa oppilaalla tulee olla mahdollisuus lisäaikaan kokeessa, suulliseen näyttöön, saada koekysymyksiä ääneen luettuna tai äänimuodossa.
 7. Jos tehostettu tuki ei riitä, voidaan tehdä päätös siirrosta erityisopetukseen. Päätös vaatii pedagogisen selvityksen. Päätös tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa.
 8. Mikäli yksittäinen opettaja kieltäytyy tuen antamisesta, rehtori on viime kädessä se, joka vastaa koulun tuen toteutumisen ja opetuksen järjestämisestä.
 9. Mikäli rehtori kieltäytyy yhteistyöstä opetussuunnitelman perusteiden hengen vastaisesti, huoltaja voi olla yhteyksissä Opetushallitukseen.

Lukio

Lukivaikeus huomioidaan ylioppilaskirjoituksissa.

Lisätiedot: www.ylioppilastutkinto.fi (Määräykset ja ohjeet)

Korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut

Korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulukentällä ei ole toistaiseksi yhtenäistä käytäntöä lukivaikeuden huomioinnista, vaan käytänteet vaihtelevat oppilaitoksesta toiseen.

Kannattaa tiedustella suoraan kultakin oppilaitokselta, kuinka heillä huomioidaan lukivaikeus.