Oppimisen olohuone

 

 

Aikuisille räätälöity oppimisen olohuone jatkaa yhdessä tekemisen meiningillä perustaitojen hiomista ja tukemista. Oppimisen olohuoneeseen voi tulla omalla ajalla työstämään omia lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digiosaamisen perustaitojaan yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Taitotuunaajat -hanke avasi Oppimisen olohuoneen keväällä 2017. 

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Pasi Sarsama, ohjaava opettaja, pasi.sarsama@erilaistenoppijoidenliitto.fi, 050 371 8625

Heli Turja, projektipäällikkö, heli.turja@erilaistenoppijoidenliitto.fi, 050 453 4299
Oppimisen olohuone on HERO:n tiloissa, Vilhonkatu 4B 13, Kaisaniemessä, Helsingissä.

Tarkennetut aukioloajat löydät Facebook sivustostamme  Facebook Oppimisen olohuone

Oppimisen olohuone on Taitotuunaajat ESR -hanke

Taitotuunaajat on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on
parantaa oppimisvaikeuksisten aikuisten heikkoja perustaitoja. Hanke tarjoaa
yksilöllistä ohjausta lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digitaitojen
harjoitteluun. ”Oppimisen olohuone” tukee oppijan itsetuntoa antamalla hänelle
luottamusta omaan osaamiseen ja kykyyn oppia uutta.

Myönteiset osaamis- ja oppimiskokemukset parantavat oppijan mahdollisuutta
pärjätä koulutuksessa, työelämässä ja arjessa.

Taitotuunaajat -hanke toteuttaa myös koulutus- ja kehitystyöpajoja, joiden
kohderyhmänä ovat yhteistyökumppaneiden ja aikuisille suunnattujen sosiaali-ja
koulutuspalvelujen henkilöstö. Työpajoissa tutustutaan Taitotuunaajat –
hankkeessa kehitettyyn ja kokeiltuun aikuisten perustaitoja vahvistavaan
yksilöllisen koulutusprosessin malliin ja kehitetään sovelluksia osallistujien
tarpeisiin.

 

Taitotuunaajat ESR -hankkeen yhteistyökumppanit

Amiedu (Helsinki), Ammattiopisto Luovi (Oulu), Keskuspuiston ammattiopisto (Etelä-
Suomi), Kansalaisopistojen Liitto (valtakunnallinen), Kriminaalihuollon tukisäätiö
(valtakunnallinen), Niilo Mäki Instituutti (Jyväskylä), Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö, Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO), Joensuun seudun
erilaiset oppijat (JOSE), Keski-Suomen erilaiset oppijat, Lahden seudun erilaiset oppijat
(Oppimistit), Pohjanmaan lukiyhdistys (LOSSI) ja Helsingin kaupungin Päihdehuollon
jälkikuntoutusyksikkö.