Artikkelipankki

LukSitko-lehden artikkelipankista löydät eri teemoista julkaistuja artikkeleita eri vuosilta.

Teemoja ovat:

Apuvälineitä ja apuvälinetarinoita
Tarinoita opettamisesta ja oppimisesta
Reaaliaineet
Mahdotonta vai mahdollista matikkaa?
Vieraat kielet?
Musiikki, käsityöt, kuvaamataito ja kotitalous
Erilainen oppija ja työelämä
Liiton projektit
Lukitarinoita
Tunnistus ja testaus
Hotellit ja lukivaikeuksinen asiakas
Vertaistuki
Lukivaikeus, mielenterveys ja terveydenhuolto
Laki ja erilainen oppija

Apuvälineitä ja apuvälinetarinoita

Korostuskynä apuvälineenä: värikoodi auttaa hahmottamista työpaikalla

Puhelin apuvälineenä
Opiskelijan tärkein muistiinpanoväline

Numerosarjat haltuun viivakoodinlukulaitteella

Keksutelu vai keskustelu? Apua puhuvasta oikoluvusta

Tarinoita oppimisesta ja opettamisesta

Aikuinen ammatillisissa tutkinnoissa
Miten oppimisvaikeus tulisi huomioida?

Oppimistyylit opetuksessa: monipuolisia opettamisen tapoja ja oman oppimisen tiedostamista

Miten muistat pankkikortin tai ovikoodin numeron?

Erilainen, monenlainen lukiossa

Erilainen oppija ahdistuu koululuokassa

Liperissä kehitelty oppimistyylejä huomioonottavaa pedagogiikkaa

Reaaliaineet

Vinkkejä reaaliaineisiin
Hulluja kuvia ja muistettavia asioita

Tuskaisia reaaliaineita?
Miten oppia?

Mahdotonta vai mahdollista matikkaa?

Matematiikan pulmat näkyivät työelämässä

Matikkamaa Keskuspuistossa: matematiikan apuvälineet käytössä

Matematiikkaa liikkumalla, leikkimällä ja pelaamalla

Matematiikan erityisopettajan kouluaikojen painajainen: matematiikka

Mittayksiköiden muunnoksiin saadaan ymmärrystä kun ne tehdään käytännössä

Vaikeudet matematiikassa yleisiä, mutta vähän tutkittuja

Vieraat kielet

Joensuun seudun erilaisten oppijoiden LukiEnglanti
Oppimisniksejä englannin kielen opiskelussa

Pikku-ukkologiaa ja Liisa Kieliopin ihmemaassa

Äänteet ongelmana: apua peilistä, kuvasta ja rikkinäisestä puhelimesta?

Kohti oppilaan täsmäkuntoutusta vieraiden kielten opetuksessa

Visualisoituja prepositioita, kielioppia biisiteksteistä ja rokkaavien banaanien seikkailuja

Äänteet ongelmana: apua peilistä, kuvasta ja rikkinäisestä puhelimesta?

Musiikki, käsityöt, kuvaamataito ja kotitalous

Musiikki ja erilainen oppija
Lukivaikeus ja musiikkiopinnot: ”Mä en ymmärtäny niitä pallukoita”

Yksi oikein, kaksi nurin…. vai miten se menikään…?
Käsityöt ja kuvaamataito: Näkyykö lukivaikeus?

Kun muna ja maito eivät suurustu
Lukivaikeus näkyy myös kotitaloustunnilla

Erilainen oppija ja työelämä

Pitkä tie takaisin työelämään
Ratkaisevassa roolissa voi olla yksittäinen virkailija

Nettineuvoja ja erilainen oppija työelämässä

Työn henkilökohtaistaminen
Jääkö työpanos kiinni siitä, ettei kirjoittaminen ole vahvuus?

Työelämän ja opiskelun kuluja
Velvoittaako työturvallisuuslaki työnantajaa lukivaikeus-ja apuvälineasioissa?

Työttömyys ja oppimisvaikeus
Pitkäaikaistyöttömyyden taustalta saattaa löytyä oppimisvaikeutta

Liiton projektit

Loruliikunnasta tukea vauvan kielen kehitykseen

Miten Lukineuvolat onnistuivat?
Katsaus hankkeen asiakaskuntaan ja tuloksiin 07-08

Lukitarinoita

Tärkeintä on kodin tuki

Eero Helenius: Lukivaikeuksinen autonasentaja tarvitsee aikaa kirjallisiin työohjeisiin

Hullu ja epätoivoinen? Lukivaikeus ei ole este opettaa kieliä

Esa Zuban: Varustelulevyseppä kirjoittaa, tekee musiikkia, stand up-komiikkaa ja opiskelee kieliä

Tiia Selväntö: Onko aina kaikkialla se mutta?

Nina Mesiäinen: Nopeutta tärkeämpää on osaaminen

Tunnistus ja testaus

Kymmenien vuosien kokemuksia lukitestauksesta
Lukitestaaja Anna-Maija Hintikka tarkkailee kynän käyttöä ja haluaa tietää, kuinka sujuu pertsa

Toisen asteen opiskelija ja opintonsa uudelleen aloittanut aikuinen tulevat seulatestiin
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) järjestää kerran kuussa maksuttoman lukiseulan.

Hotellit ja lukivaikeuksinen asiakas

Hotellit ja lukivaikeuksinen asiakas
Lomakkeet ja hotellikortit voivat nostaa hien pintaan lukivaikeuksiselle

Vertaistuki

Aikuisten lukivaikeuksisten vertaistukiryhmä
”Meillä ei vain keskustella pulmista, vaan pyritään ratkaisemaan ne”

Vertaistuella on valtava merkitys lukivanhemmille
Kolme pääkaupunkiseudun Lukineuvolan vertaisryhmä-äitiä kertoi kokemuksistaan ja tuntemuksistaan.

Lukivaikeus, mielenterveys ja terveydenhuolto

Masennus syrjäyttää nuoria: taustalla usein oppimisvaikeuksia

Laki ja erilainen oppija

Uusi perusopetuslaki ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos
Oppilaalle kolmiportainen tuki