Linkit

Suomalaisten lukijärjestöjen nettisivuja

Ulkomaisten lukijärjestöjen sivuja

EDA, European Dyslexia Association (Eurooppalaisten lukijärjestöjen kattojärjestö): www.eda-info.eu

Ruotsi

  • Dyslexiförbundet FMLS(Ruotsin lukijärjestö): www.dyslexi.org
  • Föräldrarförneningen för Dyslektiska Barn(Ruotsin lukivanhempien yhdistys): www.fob.se

Norja

Tanska

Iso-Britannia

Saksa

Irlanti

  • Dyslexia Association of Irland (Irlannin lukijärjestö): www.dyslexia.ie

Muita oppimisvaikeusjärjestöjä ja -tahoja

Lukitutkimusta

  • Helsingin yliopisto/psykologian laitos: www.helsinki.fi/psykologia
  • Niilo Mäki Instituutti: www.nmi.fi
  • Teknillinen korkeakoulu/Kylmälaboratorio: http://ltl.tkk.fi
  • Turun yliopisto/Oppimistutkimuksen keskus: www.otuk.utu.fi

Muita hyödyllisiä tahoja

Apuvälineitä

Harjoitus- ja opetusohjelmia