Liiton hankkeet

Taitotuunaajat: Oppimisen olohuone

2016 – 2018

Erilaisten oppijoiden liiton hallinnoima Taitotuunaajat ESR-hanke keskittyy aikuisten erilaisten oppijoiden perusoppimisvalmiuksiin. Oppimisen olohuoneessa tuetaan aikuisen oppijan itsetuntoa antamalla hänelle luottamusta omaan osaamiseen ja kykyyn oppia uutta. Oppimisen olohuoneeseen  voi tulla omalla ajallaan työstämään perustaitojaan lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa ja digiosaamisessa.

Oppimisen olohuone tarjoaa työelämään ja työnhakuun uskoa omaan osaamiseen, uskallusta toimia ja selvittää miksi jokin on aina niin vaikeaa. Perustaitojen harjoittelu tuo uusia voimavaroja työn hakuun, kun luottamus omaan osaamiseen kasvaa käytännön harjoittelun myötä.

Oppimisen olohuone avattiin asiakkaille 1.3.2017.

Hanke on ESR-rahoitteinen.

Taitotuunaajat
Projektipäällikkö
Heli Turja
heli.turja(at)erilaistenoppijoidenliitto.fi,
050-4534299

Ohjaava opettaja
Pasi Sarsama
pasi.sarsama(at)erilaistenoppijoidenliitto.fi,
050-3718 625

Meidät löytää myös Facebookista:  www.facebook.com/oppimisenolohuone/ 

Yhteistyökumppanit:

Amiedu (Helsinki), Ammattiopisto Luovi (Oulu), Keskuspuiston ammattiopisto (Etelä- Suomi), Kansalaisopistojen Liitto (valtakunnallinen), Kriminaalihuollon tukisäätiö (valtakunnallinen), Niilo Mäki Instituutti (Jyväskylä), Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö, Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO), Joensuun seudun erilaiset oppijat (JOSE), Keski-Suomen erilaiset oppijat, Lahden seudun erilaiset oppijat (Oppimistit), Pohjanmaan lukiyhdistys (LOSSI) ja Helsingin kaupungin Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikkö.

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

 2017 – 2019

Monella on työssään hankaluuksia esimerkiksi kirjoittamisessa, matematiikassa tai vieraissa kielissä. OPPI-VA -hankkeen tavoite on, että työpaikoilla uskalletaan puhua oppimisen vaikeuksista ja tuen tarpeesta. Hankkeessa tarjotaan työpaikoille mahdollisuutta kokeilla erilaisiin työtehtäviin soveltuvia apuvälineitä.

Hankkeen päätoteuttaja on TSL ja mukana ovat Erilaisten oppijoiden liitto, Murikka-opisto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus. Sidosryhmätukea antavat SAK, SEL, AKT ja PAM.

Hanke on ESR-rahoitteinen.

Apuvälineasiantuntija

Anneli Haapaharju

anneli.haapaharju(at)erilaistenoppijoidenliitto.fi

 Lisää hankkeesta: https://www.oppi-va.fi/

 

Päättyneitä hankkeita

VETOVastuu-hanke

 2013 – 2016

 VETOVastuu-hanke järjesti valtakunnnallisesti matalankynyksen harraste- ja kulttuuritoimintaa 15 – 29-vuotiaille, mm. musiikkia, kuvataiteita, liikuntaa, englannin kielikahvilaa ja peliohjelmointia.

Hanketta hallinnoi Erilaisten oppijoiden liitto. Hankerahoitus tuli Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Osaava Ohjaus -projekti v. 2010-2013

Osaava Ohjaus- projektin tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putoavia eli syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Lisäksi projekti tarjoaa koulutusta ammattilaisille.

Syrjäytymisvaaran syinä voivat olla tunnistamattomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet, mielenterveyden ongelmat, päihdeongelmat  tai rikostausta. Usein ongelmat ovat päällekkäisiä.

Projekti on ESR-rahoitteinen.

Gruntvig/Breaking Barriers v. 2010-2012

Eurooppalainen hanke, jossa keskitytään aikuisten lukivaikeuksisten tukitoimiin ja vaihdetaan tietoa käytänteistä eri maissa. Mukana hankkeessa ovat Erilaisten oppijoiden liiton lisäksi Norjan lukijärjestö, Messinan yliopisto Italiassa, Adanan yliopisto Turkissa, Tallinnan yliopisto Virossa, International Association for Civil Commitment Italiasta sekä lukiaikuisten koutsaukseen keskittyvä Valk & Uil Hollannista.

Lukineuvola-hanke, v. 2004-2008

Yhden luukun palvelumallin kehittäminen oppimisvaikeusneuvontaan ja ohjaamiseen. Suomessa toimi neljä lukineuvolaa ja lukiasiamiestä. Hanketta hallinnoi Opetushallitus. Hanke oli ESR-rahoitteinen. Sivut:  www.lukineuvola.fi (Sivuja ei enää päivitetä)

Tarinan kertojat-projekti, v. 2006-2009

Erilaisten oppijoiden liiton ja Keski-Suomen erilaisten oppijoiden yhteisprojekti. Projektissa keskityttiin lapsen varhaisvaiheen tukemiseen ja luotiin kokonaisvaltaisia toimintamalleja lukemis-ja kirjoittamisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn. Projektia rahoitti RAY.

Pohjoismainen NILS-hanke, v. 2004-2006

Tiedotus-dvd apuvälineistä ja niiden käytöstä pohjoismaissa.

Lukibussi-hanke. v. 2002-2004

Valtakunnallinen verkostoitumis- ja tiedotuskampanja oppimisvaikeuksista. Lukibussi vieraili lähes jokaisessa Suomen kunnassa ja rakensi infopisteitä kirjastoihin. Hankkeessa oli mukana monia tahoja ja sitä hallinnoi Suomen Kuntaliitto. Hanke oli ESR-rahoitteinen. Erilaisten oppijoiden liitto vastasi tiedotuksesta ja markkinoinnista.

Oikeus Oppimiseen-kampanja, v. 1997-1999

ESR-rahoitteinen, valtakunnallinen tiedotuskampanja oppimisvaikeuksista. Kampanjalle antoivat kasvonsa mm. Hjallis Harkimo, Arja Tiainen ja Alvar Aalto.