Havaintokanavatesti

Millä tavalla opit parhaiten? Kuulemalla, näkemällä, tekemällä, liikkumalla? Oletko auditiivinen, kinesteettinen vai visuaalinen oppija? Eroaako oppimisen tapasi kollegoistasi ja ystävistäsi?

Testi on suuntaa-antava. Monet käyttävät useita havaintokanavia melko tasaisesti, mutta omat vahvuusalueet oppijana on hyvä tuntea.

Lisää havaintokanavista voit lukea täältä.

Miten testi tehdään?

Anna pisteitä yhdestä kolmeen (1-3) siten, että sinun toimintatapaasi parhaiten kuvaava vaihtoehto saa kolme pistettä ja heikoimmin kuvaava yhden.

1. Vaatteissani kiinnitän huomioita…

a) Värien yhteensopivuuteen

b) Asiallisuuteen

c) Mukavuuteen

2. Seuraan maailmanmenoa…

a) lukemalla lehtiä

b) kuuntelemalla radiota

c) vähän kaikkialta

3. Taidenäyttelyssä…

a) vain katselen töitä

b) keskustelen töistä

c) koskettelen töitä

4. Uusissa ihmisissä huomioni kiintyy…

a) silmiin

b) ääneen

c) kädenpuristukseen

5. Vapaa-aikanani mielelläni…

a) luen erilaisia kirjoja

b) kuuntelen musiikkia

c) liikun ja teen kädentöitä

6. Pidän kirjoista joissa on…

a) kuvauksia

b) vuorosanoja

c) toimintaa

7. Helpoiten omaksun uutta kun…

a) katselen ja luen

b) kuuntelen asian

c) teen ja kokeilen

8. Työntekoani häiritsee…

a) liikkeet ja epäjärjestys

b) häiriöäänet

c) huonot olosuhteet

9. Pitkästyessäni rupean…

a) katselemaan ympärilleni

b) hyräilemään

c) piirtelemään ja liikkumaan

10. Kun olen autossa…

a) katselen maisemia

b) kuuntelen aina radiota

c) säädän asentoa ja lämmitystä usein

11. Hyvässä palaverissa käytetään paljon…

a) kuvia, kalvoja ja kirjoitettua tietoa

b) puheenvuoroja

c) mukavuutta lisääviä seikkoja

12. Teen päätöksiä sen mukaan mikä minusta…

a) näyttää parhaalta

b) kuulostaa parhaalta

c) tuntuu parhaalta

13. Ilmaisen tunteitani…

a) kasvojen ilmeillä

b) äänensävyillä

c) elehtien

14. Hyvä keino kannustaa oppilasta on…

a) laittaa työ näytille

b) antaa palautetta puhuen

c) onnitella halaten

15. Sisustuksessa on tärkeintä…

a) värit

b) hyvät stereot

c) mukavat huonekalut

16. Kiistatilanteissa pyrin ottamaan selvää…

a) vastapuolen näkökannasta

b) vastapuolen äänenpainoista

c) vastapuolen tunteista

Laske yhteen pisteet kullekin vaihtoehdolle (a, b ja c)
A-pisteet
B-pisteet
C-pisteet

Tulos

• Eniten A-pisteitä: Visuaalisen eli näköaistiin perustuvan havaintokanavan käyttö on sinulle ominaista.

• Eniten B-pisteitä: Auditiivisen eli kuuloaistiin perustuvan havaintokanavan käyttö on sinulle tärkeää.

• Eniten C-pisteitä: Havaintokanavista käytät eniten kinesteettistä eli liike-ja tuntoaistiin perustuvaa kanavaa.