Ajankohtaista

Oppi-Va hankkeen Työ sujuvaksi!-materiaalin

julkistamistilaisuus 13.12. Ilmoittaudu!
 

Työ sujuvaksi! -materiaali julkistetaan
to 13.12. klo 9.00–13.30
Paasitornissa
Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki.

Materiaali tarjoaa työpaikoille tietoa ja välineitä perustaitojen
tukemiseen työtehtävissä.

Julkistamistilaisuudessa kuullaan yritysten (mm. SOL Palvelut Oy ja Väinö Paunu Oy)
kokemuksia materiaalin hyödyistä. Perustaitojen merkitys työssä ymmärretään nyt paremmin. Erilaisia apuvälineitä ja sovelluksia voi käyttää apuna mm. perehdyttämisessä, työnopastuksessa ja viestinnässä. Osallistujat voivat tutustua tilaisuudessa materiaaliin ja sen hyötyihin älylaitteilla. Julkistamistilaisuus on maksuton. Tilaisuus striimataan. Lue lisää ja ilmoittaudu.

 

Vuoden 2018 ALLVAR-palkinto professori Leena Holopaiselle

Erilaisten oppijoiden liitto myöntää joka vuosi ALLVAR-palkinnon oppimista edistäneelle ja ansioituneelle henkilölle. Vuoden 2018 ALLVAR-palkinto myönnettiin professori Leena Holopaiselle.

Professori Leena Holopainen on Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n (JOSE) jäsen. Hänen ansiostaan ovet ovat avautuneet yliopiston ja JOSE:n yhteistyölle. Tämän yhteistyön seurauksena erilaisten oppijoiden asema on parantunut Pohjois-Karjalassa.

Palkinto luovutettiin 10.11.2018 Joensuun seudun erilaisten oppijoiden 20-vuotisjuhlan, ”20 vuotta erilaista oppimista”, yhteydessä.

Uranuurtaja yhteistyössä yliopiston ja järjestökentän kanssa

 Vuonna 2004 Leena Holopainen valittiin Joensuun yliopiston (vuodesta 2010 lähtien Itä-Suomen yliopisto) erityispedagogiikan professoriksi, alanaan kielelliset vaikeudet. Hänen vastuullaan on ollut erityisopettajien koulutus, keskiössä erityisesti lukiopetuksen sekä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin kehittäminen sekä lukivaikeuksien negatiivisiin seurannaisvaikutuksiin vaikuttaminen.

Professori Leena Holopaisen kiinnostuksen kohteena ovat jo opiskeluajoista lähtien olleet lasten ja nuorten kielelliset vaikeudet. Käytännön kokemusta hän hankki työskennellessään peruskoulussa puheopettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana. Yhteistyö lukijärjestöjen kanssa tuli kuvaan, kun hän vuonna 1996 aloitti työskentelyn tutkijana Niilo Mäki Instituutissa. Väitöskirjassaan hän seurasi oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemaan oppimisen kehittymistä esikouluiästä neljännelle luokalle. Tutkimus tuotti arvokasta tietoa lukijärjestöjen edunvalvonta-, ohjaus- ja neuvontatyölle. Hän oli vastuullisena tutkijana NMI:ssä kehittämässä nuorten ja aikuisten arviointimenetelmiä, minkä tuloksena syntyivät ”lukiseula” ja yksilölliseen arviointiin perustuva lukitesti. Luennoimalla ja kouluttamalla hän on tuonut tutkimustuloksia arjen tasolle ja järjestökentän käyttöön.

 

ALLVAR-palkinto 2018 luovutettiin professori Leena Holopaiselle Joensuun seudun erilaisten oppijoiden 20-vuotisjuhlassa. Kuvassa Leenan kanssa Erilaisten oppijoiden liiton varapuheenjohtaja Elise Virnes.

 Nimensä ALLVAR-palkinto on saanut nimensä tunnetun lukivaikeuksisen, arkkitehti Alvar Aallon mukaan.
Toinen l-kirjain puolestaan tulee ruotsin kielen sanasta allvar, vakavasti otettava.

ALLVAR-palkinnon saaneet aikaisemmin:

pääjohtajat Vappu Taipale ja Jukka Sarjala, lehtori Raija Syvälahti, lukitulkki Sisko Savolainen, professori Riitta Hari, rehtori Martti Antola, psykologi Mervi Muotka, psykiatri Ilkka Taipale, aikuisopiskelijat Heli Kosonen ja Markku Mäkinen, lukijärjestöaktiivi Carina Sivén, sanasokea runoilija Arja Tiainen, KESKOn työterveyshuollon ylilääkäri Pirjo Anttila, kieltenopettaja Kari Moilanen, neuropsykologi Seija Haapasalo, lukijärjestökonkari ja erityisopettaja Anna-Maija Hintikka, professori Heikki Lyytinen, kokemusasiantuntija Leila Pirskanen, erityispedagogiikan professori Jarkko Hautamäki, lukijärjestöaktiivi Annamaria Saaristo, erityisopettaja Irma Kärkkäinen ja matematiikan erityisopettaja Hannele Ikäheimo.

Lisätietoja: 

Sarianna Reinikainen, toiminnanjohtaja, Erilaisten oppijoiden liitto ry,
044 300 9693, sarianna.reinikainen@erilaistenoppijoidenliitto.fi

 

 

OAJ:n tasa-arvoisen koulutuksen viestikapula jatkoi Erilaisten oppijoiden liitosta matkaansa Vanhempainliittoon.

Vanhempainliitto huolissaan koulutuksen tasa-arvosta.

 

Erilaisten oppijoiden liitto vastaanotti tasa-arvoisen koulutuksen viestikapulan turvallisuuspalveluyritys Securitakselta. Viestin tasa-arvoisen koulutuksen puolesta on laittanut liikkeelle OAJ, joka on kantanut vahvaa huolta oppimistulosten erojen kasvusta ja siitä, että kaikilla väestöryhmillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kouluttautumiseen.
 
Tähän mennessä viestiä ovat vieneet Kuntaliitto, Seta, Syl ja Samok, Moniheli, Stadin osaamiskeskus ja Securitas.

Ajankohtaiset tapahtumat