Lukitestit

Milloin lukitestiin?
• Oppilaitos tai muu
vaatii virallista lukitodistusta
lukivaikeudesta
•  Ylioppilaskirjoitukset edessä
•  Oma halu selvittää, onko lukivaikeus
Ketkä testejä tekevät?
• Erityisopettaja
• Puheterapeutti
• Psykologi
• Neuropsykologi tai muu lukivaikeuteen
perehtynyt ammattilainen.
Mitä testejä?
• Yksilötesti
• Lukiseula
• Neuropsykologinen lukitesti
•  Pikalukitesti

Milloin lukitestiin?

Lukitestiin mennään yleensä silloin, mikäli jokin taho vaatii virallista lukitodistusta lukivaikeudesta. Esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin tarvitaan lukitodistus. Jokin oppilaitos saattaa antaa lisäaikaa pääsykokeessa lukitodistuksella ja monesti tukitoimien toteutuminen edellyttää lukitodistusta.  Monesti autokoulut edellyttävät lukitodistusta lisäajan ja tukitoimien saamiseksi.

Käytännöt eivät ole yhtenäisiä kaikkialla, joten kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin etukäteen, huomioidaanko lukivaikeus esimerkiksi pääsykokeessa.

Osa menee lukitestiin oman mielenkiinnon vuoksi. Testin avulla voi selvitellä mahdollista lukivaikeuttaan tarkemmin ja saada asiasta varmuuden.

Lukitestiin ei tarvitse mennä lainkaan, ellei lukitodistusta tarvita ja jos oma tieto asiasta riittää.

Minkä ikäisenä?

Lukitestiin menijän tulisi olla ”lukuvaiheessa” eli vähintään ekaluokkalainen. Yläikärajaa ei ole. Varsinaisia aikuisille suunniteltuja testejä ei ole, mutta kokenut lukitestaaja testaa aikuisia sovelletuilla testeillä. Lukijärjestöstä saat parhaiten tietoa oman alueesi testaajista.

Ketkä testejä tekevät?

Erityisopettaja, puheterapeutti, psykologi , neuropsykologi tai muu lukivaikeuteen perehtynyt ammattilainen.

Kuka maksaa?

Yleensä testattava itse, mikäli testi tehdään yksityisesti. Kannattaa tiedustella koulusta/oppilaitoksesta testauksen mahdollisuutta.

Mikä ero testillä ja testillä?

Yksilötesti ja lukitodistus

Ammattilaisen tekemästä yksilölukitestistä saa tarvitun virallisen lukitodistuksen. Lukitestiin tulisi varata aikaa n. 3 tuntia. Muista varata testiaika ajoissa, sillä testiin ei välttämättä pääse päivän varoitusajalla!

Testaajasta riippuen testi sisältää alkuhaastattelun. Lukitestissä testataan esimerkiksi korvan kykyä erotella äänteitä ja niiden pituuksia, äännetyömuistia, nopeaa nimeämistä, kirjoittamista ja lukemista.

Lukilausunnon sisältö riippuu siitä, mille taholle lausunto tulee. Osalle tahoista riittää pelkkä tieto lukivaikeudesta. Monesti taas lukilausunto sisältää suosituksia siitä, millaisia tukitoimia henkilö tarvitsee ja miten lukivaikeus henkilön kohdalla näkyy.

Lukitesti on maksullinen. Hinnat ovat testaajakohtaisia. Lukijärjestöiltä ja valtakunnallisesta lukipuhelimesta saa parhaiten tietoa lukitestaajista alueellasi.

HUOM! Ylioppilaskirjoitukset ja lukitodistus.

Jos oppilaalla on keskivaikea tai vaikea lukihäiriö, hänellä on ylioppilastutkinnossa oikeus erityisjärjestelyihin. Erityisjärjestelyjä saadaksesi tarvitset lukitodistuksen, joka on laadittu lukioaikana.

Tarvitset lausunnot kolmelta lausunnonantajalta: lukitutkimuksen suorittajalta (esimerkiksi erityisopettaja) ja kahdelta opettajalta. Erillistä lääkärinlausuntoa ei tarvitse.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/fi_luki_maarays.pdf

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/fi_luki_lomake_1.pdf

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/fi_luki_lomake_2.pdf

 

Lisätiedot: www.ylioppilastutkinto.fi

Lukiseula

Lukiseuloja voidaan tehdä ryhmälle tai yksittäiselle henkilölle. Ryhmäseulatesti kestää n. kaksi tuntia.

Seulatestissä selvitellään lukunopeutta ja –tarkkuutta, luetun ymmärtämistä, oikeinkirjoitusta ja äänteiden erottelua. Se on suppea verrattuna yksilötestiin.

Seulatestillä ei varsinaisesti todeta lukivaikeutta, eikä siitä saa lukitodistusta. Seula antaa kuitenkin viitteitä lukivaikeudesta.Seulaan osallistuneet saavat kirjallisen palautteen.

Seulaan voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet. Monissa oppilaitoksissa opiskelijoiden mahdollisia lukivaikeuksia kartoitetaan opintojen alussa seulatestillä. Seula auttaa löytämään nopeasti ne opiskelijat suuresta joukosta, jotka tarvitsevat tukitoimia.

Moni aikuinen käy seulatestissä selvittämässä, voisiko lukivaikeus selittää ongelmia opiskelussa tai työasioissa.

Seulatestiin osallistuminen on melko edullista. Jotkin tahot tekevät seulatestejä myös ilmaiseksi.

Neuropsykologinen lukitesti

Neuropsykologinen testi on laaja-alaisempi kuin perinteinen lukitesti. Siinä testataan henkilön kokonaiskapasiteettia, mm. älyä, lahjakkuutta ja erityisvaikeuksia näköhahmottamisessa, muistissa jne.

Neuropsykologisia testejeä tekevät yksityiset neuropsykologit ja sairaaloiden neurologian ja foniatrian klinikat. Niihin tulisi saada lähete terveyskeskuslääkäriltä.

Perinteinen lukitesti on riittävä ylioppilaskirjoituksiin, oppilaitoksiin, autokouluun jne.

Pikalukitesti

Pikalukitesti on tarkistuslista lukivaikeuteen liittyvistä asioista pääasiassa aikuisen arkielämässä. Sen avulla ei todeta lukivaikeutta, vaan sen avulla voi itse miettiä, voisikohan kyseessä olla lukivaikeus. Testi on nopea tehdä.

Pikalukitesti toimii myös helppona puheeksiottamisen välineenä ammattilaisille.

Testin on kehittänyt British Dyslexia Association.

Tee pikalukitesti