Oppimisvaikeudet

Kuinka yleisiä?

Oppimisvaikeudet ovat todella yleisiä. Jopa 20-25% väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Eli miljoonalla suomalaisella. Tähän lukuun lasketaan mukaan kaikenlaiset oppimisvaikeudet, lievemmät ja vaikeammat.

Arviot lukivaikeuksisten määrästä taas vaihtelevat 6-10% välillä. Puhtaasti matemaattisen hahmottamisen vaikeutta ilman lukivaikeutta taas on n. 2-3% väestöstä