Vertaistuki

• Vertaistukiryhmiä aikuisille erilaisille oppijoille ja vanhemmille
• Lisätietoja lukijärjestöistä

Osa lukijärjestöistä järjestää vertaistukiryhmiä. Ryhmiä on alueesta riippuen aikuisille erilaisille oppijoille sekä vanhemmille.

Vertaistukiryhmän vetäjä on yleensä itsekin lukivaikeuksinen tai vanhempain ryhmässä lukivaikeuksisen lapsen/nuoren vanhempi.

Vertaistukiryhmissä keskustellaan kunkin ajankohtaisista ajatuksista, pulmista, kunkin selviämiskeinoista ja pyritään selvittämään pulmia. Tärkeää ryhmässä on kokemusten vaihto luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tärkeäksi ryhmäläiset kokevat toisten kokemuksista oppimisen ja että asioiden kanssa ei ole yksin.

Toisinaan ryhmässä vierailee asiantuntijavieraita. Osa ryhmistä toimii teemoittain: kullakin kerralla on oma aiheensa.