Harjoitusohjelmat

• Ohjelmia lapsille ja aikuiselle
• Harjoitusohjelmia matematiikkaan, fysiikkaan, lääkelaskuihin, lukemiseen, kirjoittamiseen, äidinkieleen, muistiin, hahmottamiseen ja vieraisiin kieliin.
• Eivät ole apuvälineitä, vaan harjoitusohjelmia
• Lisätietoa lukijärjestöistä.

Tietokoneiden harjoitusohjelmista puhutaan joskus virheellisesti apuvälineinä. Ne eivät kuitenkaan ole apuvälineitä, vaan nimensä mukaisesti harjoitusohjelmia. Ohjelmilla voidaan harjoitella erilaisia asioita oikeinkirjoituksesta vieraisiin kieliin ja matematiikkaan. Harjoitusohjelmien käyttö ei myöskään poista lukivaikeutta.

Ohjelmia on sekä lapsille että aikuisille.

Harjoitusohjelmista saa lisätietoja lukijärjestöistä ja osassa lukijärjestöistä niitä voi käydä kokeilemassa.

Esimerkkejä harjoitusohjelmista:

Matematiikka, fysiikka, kemia

 • Matikkavisa 1: alaluokkien matematiikkaa
 • Matikkavisa 2: yläasteen matematiikkaa, vinkkejä ja tukea. Soveltuu myös aikuiselle perusmatematiikan kertaukseen.
 • Moppi-sarjan opetusohjelmat: alakoulusta lääkelaskuihin
 • OTUK:in opetuspelit: Hopeisen pöllön etsintä ja Sentit ja setelit

Lukeminen, kirjoittaminen, äidinkieli

 • Lexia 4: jopa 2000 harjoitusaineistoa kaksoiskonsonanteista, matematiikasta, englannista ja ruotsista. Sopii aikuisille ja lapsille.
 • aLeksis 2-ohjelmasarja: Lukemisen ja kirjoituksen tarkkuus, lukunopeus, puhuva oikoluku ja puhuva teksturi.
 • Oppivisa: harjoittaa lukemista, luetun ymmärtämistä, luku-ja muistiinpanotekniikkaa
 • Myllytys ja Kielimylly: äidinkieli
 • Ekapeli: harjoittaa lukutaidon perusteita, mm. kirjain-äännevastaavuuden oppimista

Muisti

 • Cogmed: työmuisti ja tarkkaavaisuus

Vieraat kielet

 • Lingonetin vieraiden kielten harjoitusohjelmat
 • LanguageMaid: kieltenharjoittelun, erityisesti sanaston harjoittelun työväline

Monenlaisia harjoituksia

 • Cami havaintotaidot: kolmiulotteisen tilan hahmotus, hienomotoriikka, muisti, määrät, värisävyt. Sopii myös aikuisille.