Kuntoutus

Oppimisvaikeuskentällä on tarjolla erilaisia kuntoutusmuotoja, jotka saattava auttaa erilaisissa oppimisen pulmissa. Palvelujen tarjonta on kuitenkin maassamme melko vähäistä ja monilla paikkakunnilla palveluja ei ole lainkaan.

Kuntoutuksen keinoja:

  • Puheterapia
  • Fysioterapia
  • Koulussa: erityisopetuksen ja erityisen tuen keinot
  • Toimintaterapia
  • Neuropsykologinen kuntoutus
  • Toiminnallinen musiikkiterapia
  • Asentohoito
  • Sensomotorinen kuntoutus