Erilaiselle oppijalle suunnatut kurssit

• Lukikurssi
• ”Opi oppimaan”-kurssi
• Luki-kielikurssit

Varsinkin lukijärjestöt, mutta myös jotkut työväen-ja kansalaisopistot sekä oppilaitokset järjestävät kursseja räätälöidysti erilaiselle oppijalle.

Lukikurssi

Lukikurssit on yleensä tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat kohentaa lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojaan. Kursseilla tehdään lukemis-ja kirjoitusharjoituksia pienessä ryhmässä.

”Opi oppimaan”-kurssi

Kurssilla puhutaan yleensä oppimisen eri tavoista, keinoista, tyyleistä ja oppimisen strategioista ja pyritään löytämään kunkin omin oppimisen tapa.

Luki-kielikurssit ja muut kurssit

Osalla lukijärjestöistä on ohjelmassaan mm. luki-englannin kursseja ja muitakin kielikursseja. Kursseja saattaa olla sekä aikuisille, abiturienteille että lapsille. Tuolloin ryhmäkoko on pieni ja ryhmässä kaikilla on lukivaikeus. Opettaja perehtynyt lukivaikeuteen ja tunneilla kokeillaan erilaisia tapoja oppia kieltä.

Osa lukijärjestöistä järjestää myös lukivaikeuksisille kursseja atk:ssa, tekstitaidoissa ja erilaisissa taideaineissa ja liikunnassa, mm. esteettömän tanssin kursseja, lasten temppukursseja jne.