Syitä

Oppimisvaikeudet voivat johtua monista eri tekijöistä.

1.   Geenit/Perimä

Yleisin syy on perimä. Esimerkiksi lukivaikeutta esiintyy usein suvuttain. Se on vahvasti perinnöllistä. Geenitutkimusten mukaan yli puolet lukivaikeuksista johtuu perimästä.

2.   Sikiön kehitykseen vaikuttavat asiat

Äidin raskauden aikaiset sairaudet, tupakointi, runsas päihteiden käyttö, ympäristömyrkyt tai muut ulkoiset tekijät saattavat vaikuttaa sikiön kehitykseen ja oppimisvaikeuksien syntyyn.

3.   Synnytyksen ja synnytyksen jälkeiset hetket

Äidin raskausmyrkytys, lapsen lievä hapenpuute synnytyksessä, keltaisuus, keskoisuus tai pienikokoisuus syntyessä ovat pieniä lukivaikeusriskitekijöitä.

4.   Varhaislapsuuden sairaudet

Toistuvien korvatulehdusten aiheuttama kuulon alenema ikävuosina 0-3v. saattaa olla yhteydessä myöhempiin vaikeuksiin lukemisessa ja matematiikassa.

5.   Vammat

Aivojen tai aistielinten vammautuminen onnettomuudessa voi johtaa oppimisvaikeuksiin.

6.   Sattuma

Oppimisen pulmia voi esiintyä myös ilman mitään edellä mainittuja riskitekijöitä. Lukivaikeus voi myös olla synnynnäistä, vaikka suvussa muilla ei sitä olekaan.

7.   Entäpä ympäristön merkitys ja opettamisen vaikeus?

Esteetön oppimisympäristö

  • Riittävä tuki ja ohjaus
  • Tarvittavat järjestelyt: lisäaika, häiriötön tila tarvittaessa
  • Apuvälineiden käyttö
  • Moniaistikanavainen ja monipuolinen opetus: opetuksessa kaikki aistikanavat ja tavat käyttöön

Oppimisvaikeuttako?

Henkilö on hidas lukija. Hänelle tarjotaan toistuvasti tekstipohjaista oppimista nopeaan tahtiin. Häntä ei ohjata lukemisen strategioissa. Hänellä ei ole mahdollisuutta lisäaikaan. Hän ei saa mahdollisuutta kuunnella opittavaa tekstiä äänimuodossa, eikä käyttöönsä äänikirjoja. Opetuksessa ei hyödynnetä kuulemalla tai tekemällä oppimista, vaan ainoastaan tekstin kautta lukemalla oppimista. Henkilö ei opi, vaan turhautuu ja pitää itseään tyhmänä. Onko vain oppimisvaikeudesta kyse?