Oppimisvaikeusko terveydenhuollon asia?

Oppimisvaikeudet näyttäytyvät usein myös terveydenhuollon puolella, jopa fyysisinä oireina. Seuraavia asioita tulisi seurata terveydenhuollossa ja muistaa niiden taustalla oppimisvaikeuden mahdollisuus.

Varhaisia merkkejä ennen lukemaan oppimista

Vauvaikä, 1-2v.

 • Lapsen kontaktikyky: kommunikatiivisten eleiden käyttö vähäistä
 • Jokeltelun määrä ja laatu
 • Motorinen kehitys: siirtyykö lapsi suoraan ryömimisvaiheesta kävelyyn konttausvaiheen jäädessä väliin
 • Viivästynyt puheen/kielen kehitys

3-4v.

 • Lapsella suppea sanavarasto
 • Puhe ei ymmärrettävää
 • Lapsi käyttää kiertoilmaisuja ja hakee oikeita sanoja = nimeämisen taidot

5-6v.

 • Lapsen äännetietoisuus: vaikeuksia sanojen äännerakenteiden hahmottamisessa
 • Sanojen taivutuspäätteet puuttuvia tai virheellisiä
 • Oikeiden sanojen hakeminen
 • Kielellinen muisti supeeaa
 • Pulmia riimien hahmotuksessa
 • Kirjainten oppiminen vaikeaa tai ei kiinnosta
 • Kengännauhojen solmimisessa, pyörällä ajon oppimisessa ja sujumisessa yms. motoriikkaa vaativissa taidoissa hankaluuksia

Kouluikäiset ja opiskelijat

 • Muuttuuko lapsi koulun alettua? Ei ongelmia aiemmin, ongelmat alkavat koulussa?
 • Kuinka onnistuu oppiminen? Oppiiko lapsi lukemaan samassa ajassa kuin muut? Onko pulmia matematiikassa?
 • ”Mikään ei jää päähän”?
 • Aggressiivista käyttäytymistä?
 • Kiusaamista?
 • Levottomuutta ja luokassa häiläämistä?
 • Syrjäänvetäytymistä?
 • Pulmia kuulonerottelussa: ei kuule oikeita äänteitä?
 • Säännöllistä päänsärkyä?
 • Silmäsärkyä tai hartiasärkyä?
 • Tarkkaavaisuuden pulmia?
 • Jännittämistä?
 • Kouluhaluttomuutta ja lintsailua?
 • Nukahtamisongelmia?
 • Alentunut itsetunto?
 • Tentti- ja gradukammo?
 • Opiskelu tuntuu raskaalta?
 • Ahdistusta ja tulevaisuuden pelkoa?
 • Itsetuhopuheita?
 • Masennusta?
 • Päihteiden väärinkäyttöä?
 • Opiskelujen viivästymistä tai keskeytys?

Työelämässä

 • Pitkäjännitteisyyden puute?
 • Vaikeuksia omaksua uusia asioita?
 • Toistuvaa päänsärkyä?
 • Pitkittyneet ja uusiutuvat niska-hartiaoireet?
 • Unihäiriöitä?
 • Voimien äärirajoilla tsemppausta?
 • Turhautumista tai tunne pärjäämättömyydestä?
 • Itsetunto-ongelmia?
 • Uupumusta?
 • Ahdistusta tai masennusta?
 • Paniikkihäiriöoireilua?
 • Identiteettikriisi ja oman alan etsiminen?
 • Ristiriitatilanne esimiehen kanssa?
 • Mieluisampi vaihtoehto varhainen eläköityminen kuin koulutuksen lähtö?