Minkälaisia oppimisvaikeuksia?

Oppimisvaikeuksia on monenlaisia. Usein ne ovat yksilöllinen yhdistelmä alla olevasta listasta. Esimerkiksi lukivaikeus voi yhdellä henkilöllä näyttäytyä vain lukemisen puolella, mutta ei lainkaan kirjoittamisen. Toisella on juuri päinvastoin.

Pulmia voi olla:
• Lukemisessa
• Kirjoittamisessa
• Luetun ymmärtämisessä ja muistamisessa: henkilö saattaa lukea teknisesti nopeasti, mutta ”mitään ei jää päähän”
• Matematiikassa
• Vieraissa kielissä
• Avaruudellisessa hahmottamisessa
• Suuntien hahmottamisessa (oikea-vasen, itä-länsi)
• Ajan hahmottamisessa
• Motoriikassa
• Keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa

Pulmat voivat olla lievempiä tai vaikeampia.

Mielekkäintä on puhua laajasti oppimisen pulmista

Lukivaikeus, johon liittyy matemaattisen hahmottamisen vaikeutta?  Avaruudellisen hahmottamisen vaikeus, johon liittyy kirjoittamisen vaikeuksia? Lukivaikeus, joka näyttäytyy vain lukemisen puolella, mutta johon liittyy pulmia suunnissa…?

Vaikeudet ovat usein päällekkäisiä. Henkilöllä on harvoin pulmia vain lukemisessa ja kirjoittamisessa, eikä lainkaan matematiikasa tai kielissä. Tai harvoin vain matematiikassa, mutta ei lainkaan kirjoittamisessa.

Lukijärjestökentällä ei tehdä tiukkoja rajauksia oppimisen pulmien nimikkeistä ja lajeista. Jos oppimisessa on pulmia, on mielekkäämpää puhua laajemmin kaikenlaisista oppimisvaikeuksista. Usein käytetään termiä ”erilainen oppija”.