Förbundet för all inlärning

Förbundet för all inlärning är en riksomfattande läsorganisation. Tvåspråkig verksamhet har organisationen vid Österbottens läsorganisation LOSSI. Oliklärande elever i Hangö (Hanero) och i Helsingforsregionen  (Herosak/HERO) har vissa aktiviteter på svenska. Tex. är det möjligt att via HERO i Helsingfors få tillgång till lästest på svenska.

Förbundet har en del publikationer på svenska och i tidskriften LukSitko publiceras artiklar också på svenska.